logo

idle world
vùng đất
huyền bí

Đã có 18626 người gia nhập thế giới hắc ám
Đăng ký trước
Quà đăng ký sẽ được gửi về SĐT khi Game ra mắt Xác nhận
10.000
20.000
50.000
100.000
Gia nhập
  • 45Ngày
  • 13Giờ
  • 46Phút
  • 50Giây
🥳 🎉 🎂